Friday, 5 September 2014

龙珠果仙草燕菜月饼

A) 馅料

便装仙草一条切片

B) 皮料

燕菜粉 11g
jelly 粉 - 1 1/2 tsp
幼糖 150 gm
龙果汁 - 900ml

做法:

1) 馅料 (A)便装仙草一条切片待用
2) 皮料(B) 倒入锅里煮滚熄火,过滤待用。
3) 取少许燕菜汁倒入模里,待稍凝固即置入(1),再填满燕菜汁,待凝固冷却后,放入冰箱冷藏。
Post a Comment