Saturday, 8 September 2012

迷你燕菜月饼馅料材料:
1 1/2茶匙燕菜粉,
1 1/2大匙糖,
100g鲜奶油,
180g牛奶,
1茶匙蜀粉。

皮料材料:
半大匙燕菜粉,
半大匙即溶果冻粉,
350g水,
4匙糖,
半大匙绿豆粉
1茶匙蜀粉,

做法:
1.)将所有馅料煮滚, 倒入模里待冷,凝固后扣出备用 
2.)把皮料也给煮滚,准备燕菜月饼的模,把皮料倒入模1/3满,待有些凝固后放入一份馅料,再倒入皮料至满,待凝固,放入冰厢冷藏,取出,倒扣就可以切片享用~\(≧▽≦)/啦。
Post a Comment